Wij gaan proberen voor u een subsidie voor de rechtsbijstand (de zgn. toevoeging ) aan te vragen. Wilt u hiertoe onderstaande vragen beantwoorden? Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Twijfelt u over een vraag? Geen probleem. Uiteraard worden uw antwoorden nog zorgvuldig nagekeken.


Uw gegevens [1/5]